אָדֹם, סָגֹל , יָרֹק, כָּחֹל, לָבָן, וָרֹד, צָהֹב, כָּתֹם, אָפֹר.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?