Jak tworzy się nazwy gatunków?, Wymień 3 zadania systematyki, Co nazywamy gatunkiem?, Jaki czynnik chorobotwórczy wywołuje odrę?, Jaki czynnik chorobotwórczy wywołuje różyczkę?, Jaki czynnik chorobotwórczy wywołuje świnkę?, Jaki czynnik chorobotwórczy wywołuje tężec?, Jaki czynnik chorobotwórczy wywołuje salmonellozę?, Jaki czynnik chorobotwórczy wywołuje boreliozę?, Jaki czynnik chorobotwórczy wywołuje AIDS?, Jaki czynnik chorobotwórczy wywołuje grypę?, Jaki czynnik chorobotwórczy wywołuje gruźlice?, Podaj dwie cechy, którymi wirusy różnią się od organizmów., Podaj 2 przykłady negatywnego znaczenia bakterii., Podaj 2 przykłady pozytywnego znaczenia bakterii., Z ilu komórek składa się ciało pantofelka?, Jak odżywia się pantofelek?, Jak rozmnaża się pantofelek?, Jak oddycha pantofelek?, Jak odżywia się euglena?, Jak rozmnaża się euglena?, Jak oddycha euglena?, Jakie znaczenie mają protisty dla zwierząt roślinożernych?, Jaki owad przenosi zarodźca malarii?, Jaką chorobę u człowieka mogą wywołać protisty przenoszone przez koty?, Jaką rolę pełni u protistów wodniczka tętniąca?, Jaką rolę pełni u protistów wodniczka pokarmowa?, Ile jąder występuje w komórce grzybów?, Z czego zbudowana jest ściana komórkowa grzybów?, Jak odżywiają się grzyby?, Jak oddycha większość grzybów np. borowik?, Jak oddychają drożdże?, Co to jest owocnik?, Która część owocnika zbudowana jest z luźno ułożonych strzępek grzybni?, Która część owocnika grzybów zbudowana jest ze zbitych strzępek grzybni?, Podaj 2 przykłady negatywnego znaczenia grzybów., Podaj 2 przykłady pozytywnego znaczenia grzybów., Jakie organizmy budują ciało porostów?, Jaką rolę pełnią grzyby w ciele porostów?, Jaką rolę pełnią glony w ciele porostów?, Jakie rośliny nazywamy pionierskimi?.

Wirusy, bakterie, protisty i grzyby

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?