1) „a tárgyak összenéznek s téged dicsérnek” a) metafora b) metonímia c) megszemélyesítés 2) „oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház.” a) hasonlat b) alliteráció c) metafora 3) „mit mondjak még?” a) költői kérdés b) alliteráció c) megszemélyesítés 4) „óvó tekinteted érzem kezem felett.” a) metafora b) metonímia c) hasonlat 5) „elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét;” a) metafora b) hasonlat c) megszemélyesítés 6) „cirmos éj mozdul fejem fölött” a) metafora b) megszemélyesítés c) hasonlat 7) „De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,” a) megszemélyesítés b) hasonlat c) metonímia 8) „Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,” a) metonímia b) hasonlat c) metafora

Olvasd el Radnóti Miklós Tétova óda című versét! Válaszd ki az idézethez illő költői eszközt!

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?