דָן: לָשׁ, שָׁר, גָר, גָלַשׁ, לָמַד, גָדַל, נָתַן, תָלַשׁ, שָׁאַל, דָנָה: לָשָׁה, שָׁרָה, גָרָה, גָלְשָׁה, לָמְדָה, גָדְלָה, נָתְנָה, תָלְשָׁה, שָׁאֲלָה,

6/12 פועל זכר נקבה

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?