niedojrzały - nie z przymiotnikiem w stopniu równym, niecierpliwość - nie z rzeczownikiem, nie dłuższy - nie z przymiotnikiem w stopniu wyższym, nie najlepsza - nie z przymiotnikiem w stopniu najwyższym, nie ser - nie z rzeczownikiem - zaprzeczenie, nie pojedziemy - nie z czasownikiem, nieźle - nie z przysłówkiem w stopniu równym, nie dwa - nie z liczebnikiem, nie zawsze - nie z przysłówkiem, który nie pochodzi od przymiotnika, nie milej - nie z przysłówkiem w stopniu wyższym, nie najłatwiej - nie z przysłówkiem w stopniu najwyższym, nie tobie - nie z zaimkiem,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?