przyjął - Parlament … nowe prawo., przysługuje - Każdemu człowiekowi … prawo do wolności osobistej., przysłużył się - Lech Wałęsa … wolności Polski., przyznaje - Akademia Szwedzka … Nagrodę Nobla., realizuje - Unia Europejska … obecnie projekt Unii Energetycznej., reguluje - Ustawa o planowaniu rodziny … dopuszczalność aborcji., rozpoczyna się - Rok szkolny w Luksemburgu … się 15 września., rozstrzygnął  - Sąd … sprawę bez rozpatrywania lub rozpoznania.,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?