True: Gaj Marije bio je rimski vojskovođa i političar. , Gaj Marije bio je političar iz stranke populara. , Kao pučki tribun donio je 119. pr. Kr. zakon Lex Maria., Zakonom se suzbijao utjecaj optimata na izbore magistrata., Istaknuo se u Jugurtinskom ratu., Jugurta je bio numidski kralj., Pobijedio je germanska plemena Teotonce i Cimbre. , Sukobio se sa Sulom u vezi sa zapovjedništvom u ratu protiv pontskoga kralja Mitridata VI., Sukob sa Sulom doveo je do građanskog rata 88. pr. Kr., Građanski rat počeo je 88. g. pr. Kr., U tadašnjim prilikama, povoljnijima za Sulu, Marije se morao povući iz Italije., Marije se vratio u Rim i uz pomoć L. Kornelija Cine preuzeo vlast., 86. pr. Kr. postaje konzul po sedmi put., S vojim reformama profesionalizirao je vojsku. , False: Gaj Marije bio je istaknuti rimski povjesničar. , Gaj Marije bio je političar iz stranke optimata. , Kao senator donio je 119. pr. Kr. zakon Lex Maria., Zakonom se suzbijao utjecaj senatora na izbore pučkih tribuna, Istaknuo se u Drugom trojumviratu., Jugurta je bio makedonski kralj., Pobijedio je germanska plemena Sase i Gote., Sukobio se sa Sulom u vezi sa zapovjedništvom u ratu protiv pontskoga kralja Filipa V. , Sukob sa Sulom doveo je do Prvog robovskog ustanka., Građanski rat počeo je 188. g. pr. Kr., U tadašnjim prilikama, povoljnijima za Marija, Sula se morao povući iz Italije., Marije se vratio u Rim i uz pomoć Hanibala preuzeo vlast., 86. pr. Kr. postaje konzul po osmi put., S vojim reformama profesionalizirao je staleške redove,

Gaj Marije (latinski, YT) - točno/netočno

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?