Karta Dużej Rodziny - Urząd Miasta, Poświadczenie podpisu lub zgodności kopii dokumentu z orygina - Notariusz, Zawarcie związku małżeńskiego przed konsulem, - Ambasada, Wymiany dowodu; wydanie dowodu - Wydział komunikacji, Składanie podań o stypendia, - Dziekanat, Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych płatnika - Zakład Ubezpieczań Społecznych, Obliczanie wysokości rent i emerytur - ZUS, Przelew z konta na konto - Bank,

Połącz instytucje ze sprawami, które możemy tam załatwić cz.1

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?