1) 9Χ10 a) 27 b) 9 c) 20 d) 90 2) 3Χ9 a) 9 b) 25 c) 27 d) 12 3) 1Χ8 a) 25 b) 8 c) 20 d) 12 4) 2Χ6 a) 12 b) 18 c) 8 d) 24 5) 4Χ5 a) 20 b) 8 c) 36 d) 12 6) 3Χ3 a) 25 b) 90 c) 9 d) 27 7) 2Χ9 a) 18 b) 9 c) 8 d) 27 8) 5Χ5 a) 27 b) 25 c) 8 d) 90 9) 4Χ9 a) 24 b) 36 c) 27 d) 8 10) 3Χ8 a) 9 b) 24 c) 36 d) 12

Προπαίδεια Β΄ Δημοτικού

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?