1) Mikor nyitott meg a békekonferencia? a) 1919. január 18. b) 1918. január 19. c) 1918. november 20. d) 1920. június 4. 2) A békét diktátumnak nevezhetjük, mert... a) lediktálták a békék tartalmát b) az USA diktálta a valódi tartalmat c) a veszteseknek kötelező volt elfogadni d) táviratban közölték a vesztesekkel 3) Hol írták alá a németekkel a békét? a) Versailles-ben b) Saint Germain-ben c) Trianonban d) Sévres-ben 4) Mely területét kapta vissza Franciaország? a) Rajna balpart b) Ruhr-vidék c) Saar-vidék d) Elzász-Lotaringia 5) Mely ország kapott jelentős német területeket? a) Lengyelország b) Csehszlovákia c) Szovjet-Oroszország d) Dánia 6) Mennyiben maximalizálták a német hadsereg létszámát? a) 100.000 b) 50.000 c) 800.000 d) 200.000 7) Mit jelent az anschluss tilalma? a) Németország és Ausztria nem egyesülhet b) Németország nem lehet császárság c) Kelet-Poroszország és Németország között nem lehet autóút d) Danzig és Németország nem egyesülhet 8) Melyik ország vesztette a legtöbb területet? a) Németország b) Magyarország c) Olaszország d) Bulgária 9) Mennyi lakost vesztett Magyarország? a) Kétharmadát b) Több mint felét c) Egyharmadát d) Háromnegyedét 10) Ki nem volt a ,,négy nagy” tagja? a) Clemenceau b) Wilson c) IV.Károly d) Orlando 11) Melyik új ország jött létre a békék után? a) Oroszország b) Románia c) Ukrajna d) Lengyelország 12) Mely részekből tevődött össze Csehszlovákia? a) Szudéta-vidék, Felvidék, Kárpátalja b) Felvidék, Erdély, Szilézia c) Szudéta-vidék, Trieszt, Partium d) Besszarábia, bánáti területek, Ruténföld 13) Mikor írták alá a trianoni békeszerződést? a) 1920. július 4. b) 1919. május 23. c) 1920. június 4. d) 1921. március 15.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?