1) Hogy emlegették az első világháborút a kitörését követően? a) Gigaháború b) Megaháború c) A nagy háború d) Új háború 2) Mettől meddig tartott az első világháború? a) 1916-1918 b) 1914-1918 c) 1915-1916 d) 1939-1945 3) Az alábbiak közül melyik NEM volt a háború kiváltó oka? a) Harc a gyarmatokért b) Fegyverkezési verseny c) Orosz polgárháború d) Szarajevói merénylet 4) Ki volt a szarajevói merénylet áldozata? a) Ferenc József és felesége b) Gavrilo Princip és a Fekete Kéz c) II. Miklós cár és családja d) Ferenc Ferdinánd és felesége 5) Mely országok tartoztak a Központi Hatalmak közé? a) Németország, Olaszország, Franciaország, Törökország b) Bulgária, Románia, Szerbia, OMM c) OMM, Oroszország, Lengyelország, Törökország d) Németország, OMM, Törökország, Bulgária 6) Mit jelent a villámháború kifejezés? a) Gyors háború b) Győztes háború c) Elhúzódó háború d) Világháború 7) Mi a villámháború ellentéte? a) Hosszú háború b) Állandó háború c) Téli háború d) Állóháború 8) Melyik esemény történt 1917-ben? a) A Lusitania elsüllyesztése b) A Monarchia hadat üzen Szerbiának c) USA belép a háborúba d) Ferenc József halála 9) Ki volt Oroszország uralkodója az első világháború idején? a) I. Miklós b) II. Miklós c) II. Vilmos d) Ferenc József 10) Mely ország nem volt tagja az antantnak 1914-ben? a) Oroszország b) Nagy Britannia c) Franciaország d) Olaszország 11) Hogy hívták a merénylőt, aki megölte a trónörököst? a) Karadzsordievics Milos b) Gavrilo Princip c) Felsőbüky Nagy Pál d) Wilhelm Lehner 12) Mi volt a Jütlandi a) A legnagyobb tankcsata b) A legnagyobb tengeri csata c) A legnagyobb légi háború d) Nem volt ilyen csata 13) Melyik évben lépett ki Oroszország a háborúból? a) 1918 b) 1917 c) 1916 d) 1915 14) Mit takar a jóvátétel fogalma? a) A háború végén a vesztesekre kirótt kötelező kártérítés b) A háborúban megsebesültek részére kiutalt állami támogatás c) A háborús özvegyeknek folyósított segély d) A háborúban árván maradtak támogatására szolgáló állami alap 15) Mit jelent a bolsevik kifejezés? a) Orosz kommunista b) Orosz szociáldemokrata c) Orosz monarchista d) Orosz hússaláta

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?