1) Ki vezette a februári forradalom után megalakuló ideiglenes kormányt? a) Lvov herceg b) Kornyilov c) Trockij d) Sztálin 2) Mi volt a másik hatalmi centrum az Ideiglenes Kormány mellett? a) Kerenszkij-kormány b) Szovjetek c) III. Internacionálé d) Összoroszországi Kongresszus 3) Hol kötötték meg az oroszok a békét a németekkel? a) Riga b) Berlin c) Moszkva d) Breszt-Litovszk 4) Melyik cár hatalmát törte meg az októberi forradalom? a) I. Miklós b) II. Vilmos c) II. Miklós d) II. Sándor 5) Mit NEM ígértek a bolsevikok? a) Földosztás b) Munkahelyek c) Alkotmány d) Béke 6) Mi volt a fő célja a bolsevikoknak? a) Kommunista társadalom kialakítása b) Nők egyenjogúvá tétele c) Területek szerzése d) Háború megmyerése 7) A polgárháborúban kik voltak a harcoló felek? a) Vörösök és fehérek b) Kékek és sárgák c) Vörösök és kékek d) Sárgák és fehérek 8) Ki volt a bolsevikok vezetője a forradalom idején? a) II. Miklós b) Lenin c) Sztálin d) Hruscsov 9) Mit jelent a permanens forradalom? a) Folyamatos b) Egyszeri c) Rövid d) Békés 10) A proletárdiktatúra kiket részesít előnyben? a) Burzsoázia b) Munkásság c) Arisztokrácia d) Polgárság

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?