Create better lessons quicker
1) KOJI JE ODABRANI MJESEC KOD MUSLIMANA? a) ŠEVVAL b) REDŽEB c) Ramazan 2) ŠTA JE POST? a) REDOVNO UZIMANJE OBROKA b) USTEZANJE OD HRANE, RUŽNIH RIJEČI I DJELA c) USTEZANJE OD RUŽNIH RIJEČI 3) ŠTA JE SEHUR? a) JUTARNJI OBROK KOJIM ZAPOČINJEMO POST b) OBROK KOJI ZAMJENJUJE RUČAK c) OBROK KOJIM ZAVRŠAVAMO POST 4) KAKO ZOVEMO LJUDE KOJI POSTE? a) SEHURI b) POSTAČI c) IFTARI 5) ŠTA JE NAJVEĆA RADOST POSTAČIMA? a) SEHUR b) TERAVIJA c) IFTAR 6) ŠTA NAJVIŠE UČIMO UZ RAMAZAN? a) KUR'AN b) ČITANKU c) ILAHIJE

RAMAZAN U MOJOJ KUĆI

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives