SPRECYZOWANY - Jasno określam, co chce osiągnąć. Spisuje cel., MIERZALNY - Mam możliwość notowania postępów w odniesieniu do zakładanych wskaźników, ATRAKCYJNY - Jest to dla mnie wyzwanie i przyniesie mi pewne korzyści., REALISTYCZNY - Cel jest możliwy do osiągnięcia., TERMINOWY - Ma określony termin zakończenia i/lub terminy pośrednie.,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?