bench - ławka, tram stop - przystanek tramwajowy, cycle path - ścieżka rowerowa, grass - trawa, crossing - przejście dla pieszych, pavement - chodnik, rubbish bin - kosz na śmieci, street light - latarnia, street sign - znak drogowy, audience - publiczność, entertain - zabawiać, magician - magik, mime artist - mim, performance - występ, street dancer - tancerz uliczny, stay still - stać bez ruchu, painter - malarz, never mind - nic nie szkodzi, apology accepted - przeprosiny przyjęte, gun - broń, join - dołączyć, chase - gonić, traffic jam - korek uliczny, traffic lights - światła (sygnalizator), traffic - ruch uliczny, spectacular - widowiskowy, handcuffs - kajdanki, dress up - przebrać się, juggler - żongler, living statue - żywy posąg,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?