Salamina - pomorska bitka , Plateja - povlačenje Perzijanaca iz Grčke, Maratonsko polje - atenski hopliti poluotok Atika, Termopilski klanac - spartanski kralj Leonida, Aristotel - filozof, Euripid, Eshil, Sofoklo - tragičari, Platon - osnivač filozofske škole, Pitagora - matematičar, Artemida - luk i strijela, Posejdon - trozubac, Zeus - munja, Atena - sova, Hera - kruna, Apolon - lira, Demos - narod, Drakon - prvi pisani atenski zakonik, Solon - ukidanje dužničkog ropstva, Klisten - Atenjani izjednačeni pred zakonom,  Feničani - Biblos Tir, Agora - gradski trg, Gimnazij - prostor za vježbu, Akropola - vjersko središte grada, Robovi - rade u rudnicima, Stranci - plaćaju poreze, ali nemaju pravo glasa, Građani - oba roditelja slobodni i rođeni u polisu,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?