1) Ποιες περιοχές κατέλαβαν οι Δωριείς που κινήθηκαν προς τα νότια της Πελοποννήσου; a) Αχαΐα και Ηλεία b) Λακωνία και Μεσσηνία c) Αρκαδία και Αργολίδα 2) Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στη Σπάρτη; a) Σπαρτιάτες - περίοικοι - είλωτες  b) Βασιλείς- ευγενείς - δούλοι 3) Ποιοι είχαν πλήρη δικαιώματα στη Σπάρτη;  a) περίοικοι b) δούλοι c) Σπαρτιάτες 4) Με τι ασχολούνταν κυρίως οι Σπαρτιάτες; a) πολιτικά πράγματα και πολεμική τέχνη b) τέχνες και γράμματα  c) εμπόριο και ναυτιλία 5) Με τι ασχολούνταν οι περίοικοι; a) Με τη γεωργία b) Με την κτηνοτροφία c) Με το εμπόριο 6) Πού κατοικούσαν οι περίοικοι; a) Μέσα στη Σπάρτη b) Σε οικισμούς γύρω από τη Σπάρτη 7) Τι έγιναν οι παλιοί κάτοικοι της Λακωνικής;  a) Σπαρτιάτες b) περίοικοι c) δούλοι 8) Ποιοι είχαν την ουσιαστική εξουσία στην πόλη; a) οι βασιλείς b) οι πέντε έφοροι c) η γερουσία 9) Τι ήταν η Απέλλα; a) ένα συμβούλιο από 28 άτομα b) λαϊκή συνέλευση 10) Για τι ήταν υπεύθυνοι οι πέντε έφοροι; a) άμυνα κι εξωτερικές υποθέσεις b) διοίκηση κι εσωτερικές υποθέσεις 11) Ποιοι μπορούσαν να συμμετέχουν στην Απέλλα; a) οι Σπαρτιάτες που ήταν πάνω από 30 ετών b) οι Σπαρτιάτες που ήταν πάνω από 18 ετών c) οι περίοικοι και οι Σπαρτιάτες πάνω από 30 ετών 12) Από ποια ηλικία αναλάμβανε τα παιδιά η πόλη ; a) Από 7 ετών b) Από 13 ετών c) Από 18 ετών 13) Ποιος ήταν ο στόχος της εκπαίδευσης των κοριτσιών στη Σπάρτη;  a) Να μάθουν να υφαίνουν b) Να αποκτήσουν δυνατό σώμα και να διαπλάσουν ηθικό χαρακτήρα 14) "Η Σπάρτη κλείστηκε στον εαυτό της και πήρε τη μορφή στρατοπέδου". a) Σωστό b) Λάθος

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?