1) Što znači holokaust? a) žrtva paljenica b) konačno rješenje c) vojska 2) Koja je od skupina bila žrtva holokausta? a) Nijemci b) Nearijevci c) Arijevci 3) Kako se zvala knjiga u kojoj je Hitler izložio program nacizma? a) "Mein Leben" b) "Mein Kampf" c) "Meine Kette" 4) Gdje su doneseni prvi rasni zakoni? a) Berlin b) Auschwitz c) Nürnberg 5) Kako se zvala tajna nacistička policija? a) Gestapo b) Gestalt c) Gemacht 6) Prvilo koje su Židovi morali slijediti: a) Smiju kupovati samo u dućanu s natpisom "Mala trgovina" b) Ne smiju posjećivati kazališta c) Smiju ići samo u kršćanske škole 7) Gdje i kada je bila konferencija na kojoj je donesena odluka o "konačnom rješenju"? a) Wansee, 1941 b) Wansee, 1942 c) Wien, 1942 8) Logori smrti služili su za prisilan rad i zarobljavanje. a) Ne b) Da 9) Koncentracijski logori služili su za masovna ubojstva. a) Da b) Ne 10) Na području koje današnje zemlje su se nalazili logori smrti?  a) Italija b) Poljska c) Austrija 11) Tko je na slici? a) Anna Hank b) Cvijeta Matković c) Anna Frank 12) Kako se zove spomen mjesto na holokaust u Izraelu? a) Vad Yashem b) Yad Vashem c) Dar Hashem 13) Koliko Hrvata je primilo nagradu "Pravednik među narodima"? a) 200 b) 104 c) 1012 14) Kojeg dana obilježavamo "Dan sjećanja na holokaust i sprječavanje zločina protiv čovječnosti"? a) 21.7. b) 28.1. c) 27.1.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?