1) Selectează, din seria de mai jos, enunțul asertiv. a) E târziu, ar trebui să mergem acasă. b) Du-te repede și află tot ce poți! c) Mâine ne poți suna? 2) Selectează doar cuvintele care pot fi încadrate în câmpul lexical al cuvântului „lectură”. a) carte b) soare c) frunză d) autor e) cuvânt f) bibliotecă 3) Indică antonimul cuvântului încet din structura „ se deplasa încet către școală”. a) domol b) lent c) repede d) agale. 4) Alege forma corectă de imperativ: a) Nu zi asta! b) Nu fă asta! c) Nu du asta! d) Nu fi așa egoist! 5) Naratorul este: a) una și aceeași persoană cu autorul b) vocea ficțională care relatează întâmplarea. 6) O silabă conține obligatoriu o singură vocală. a) adevărat b) fals 7) Câte sunete are cuvântul „geam”. a) 2 sunete b) 3 sunete c) 4 sunete d) un sunet 8) Selectează propoziția simplă. a) Ana are o carte. b) George a plecat la București. c) Andrei visează frumos. d) Este iarnă. 9) Selectează cuvintele care pot fi încadrate în câmpul lexical al termenului „tehnologie”. a) laptop b) sapă c) internet d) măgar e) tastatură f) ciment 10) Predicatul propoziției: „Am mers împreună la școală” este: a) am b) am mers c) mers d) împreună e) am mers împreună f) la școală 11) Selectează toate verbele la modul indicativ: a) Ascultă-mă! b) se certaseră c) Vino! d) vom vedea e) Du-te! f) plecă 12) Enunțul: „Știi cumva ce am putea mânca de aici?” este: a) interogativ b) exclamativ c) asertiv d) imperativ 13) Selectează cuvintele monosilabice: a) iarbă b) cal c) șchiop d) rață e) marș f) atitudine 14) Care dintre aceste propoziții sunt dezvoltate? a) Copiii țopăiau. b) Eu aș vrea altceva c) Am citit o carte interesantă. d) Afară plouă. 15) Cum despărțim corect în silabe: a) co-o-pe-ra-re b) coop-e-ra-re c) coo-pe-ra-re 16) Alege varianta corectă: a) Nu duce gunoiul la ora asta! b) Nu du gunoiul la ora asta! 17) Textul nonliterar are ca scop: a) sensibilizarea cititorului b) informarea 18) Identifică subiectul din enunțul: „A lătrat mult câinele la noi”. a) la noi b) a lătrat c) câinele d) mult 19) Câte sunete are cuvântul „extras”: a) 6 sunete b) 7 sunete c) 5 sunete 20) Câte litere și câte sunete are cuvântul „Rex”: a) 3 litere și 3 sunete b) 3 litere și 4 sunete c) 4 litere și 3 sunete d) 4 litere și 4 sunete 21) Enunțurile exclamative se pot identifica după un anume semn de punctuație. Care este acesta? a) ? b) . c) ... d) ! 22) Ce valoare are verbul a avea în enunțul: „Am plecat acasă.”? a) verb predicativ b) pronume c) verb auxiliar 23) Selectează enunțul interogativ. a) Ce frumos e afară! b) Nu pleca la magazin fără mine! c) Ai rezolvat problema? d) Mergem împreună la școală. 24) Accentul reprezintă: a) pronunțarea mai intensă a unei silabe b) pronunțarea mai slabă a unei silabe c) niciuna dintre aceste variante 25) Sunetul i din cuvântul „iarnă” reprezintă: a) o vocală b) o semivocală c) un i șoptit d) o consoană

Exerciții de antrenament

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?