1) Što nije zdravstvena ustanova? a) Bolnica b) Ljekarna c) Ambulanta d) Dom zdravlja e) Škola 2) Gdje se cijepimo? a) U ambulatni b) Kod zubara c) U školi 3) Dom zdravlja je prostor s više... a) ambulatni b) bolničkih soba c) ljekarni d) bolnica 4) Tko nam pregledava i popravlja zube? a) Medicinska sestra b) Zubar c) Kirurg d) Ljekarnik 5) Gdje radi zubar? a) U zubnoj ambulanti b) U bolnici c) U ljekarni 6) Gdje se izvodi bolničko liječenje? a) U bolnici b) U ambulatni c) U domu zdravlja 7) Gdje kupujemo lijekove? a) U ljekarni b) U ambulanti c) U domu zdravlja d) U bolnici 8) Tko ne radi u zdravstvenim ustanovama? a) Liječnik b) Zubar c) Medicinska sestra d) Ljekarnik e) Učitelj 9) Što je potrebno imati pri posjetu zdravstvenoj ustanovi? a) Mobitel b) Zdravstvenu iskaznicu c) Sendvič d) Ključeve od kuće 10) Na koji telefonski broj zovemo hitnu pomoć? a) 192 b) 193 c) 194 d) 112 11) Gdje obavljamo dodatne preglede? a) U bolnici b) U domu zdravlja c) U ambulanti d) U ljekarni 12) Lijekove uzimamo prema uputi učiteljice a) Da b) Ne 13) Prema čijim uputama uzimamo lijekove? a) Liječnika i ljekarnika b) Medicinske sestre c) Frizera d) Ravnatelja 14) Kada je bolesniku ili ozlijeđenom ugrožen život i potrebna mu je brza liječnička pomoć, koga zovemo? a) Policiju b) Vatrogasce c) Doktora d) Medicinsku sestru e) Hitnu pomoć 15) Otorinolaringolog je liječnik za što? a) Oči b) Srce c) Zube d) Uho, grlo i nos 16) Za što je ovo znak? a) Ambulantu b) Bolnicu c) Ljekarnu 17) Za što je ovo znak? a) Bolnicu b) Ambulantu c) Ljekarnu 18) Lijek ne smijemo uzeti sami! a) Točno! b) Netočno! 19) Kada mi se dogodi mala ozlijeda, odmah idem u bolnicu. a) Točno. b) Netočno.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?