1) Kako se imenuje tista stran gore, ki je bolj obsijana s soncem? a) osojna stran b) prisojna stran 2) Katera žival je na fotografiji? a) gams b) jelen c) kozorog 3) Katera od naštetih ptic je največja? a) kavka b) krokar c) orel 4) Katera gorska žival si v zemljo skoplje rov? a) svizec b) kozorog c) gams 5) Kateri ptici sta na fotografiji? (Imata oranžen kljun.) a) krokarja b) planinski kavki c) kavki 6) Katera ptica je na fotografiji? a) planinska kavka b) orel c) krokar

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?