STAWIAMY PRZECINEK: więc, jeśli, gdy, że, aby, żeby, gdyż, bo, chociaż, zatem, ponieważ, jeżeli, lecz, czyli, ale, dlatego, NIE STAWIAMY PRZECINKA: i, ani, lub, albo, oraz, czy,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?