szkoła państwowa - state school, wychowawca - form teacher, dyrektor - head teacher, szkoła zawodowa - vocational school, szkoła społeczna - independent school, wiedza o społeczeństwe - Civics, wykładowca - lecturer, grono pedagogiczne - teaching staff, wicedyrektor - deputy head, nieobecny - absent from school, przedszkole - nursery school, przedmioty humanistyczne - humanities, szkoła płatna - fee-paying school, szkoła koedukacyjna - mixed school/co-educational school, nauki ścisłe - science ,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?