Τρῳῇσιν δ᾽ Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, ῞Εκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα, τῇσι δ' ἔπειθ' ῾Ελένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?