1) ΦΑΤΝΗ a) ΠΑΧΝΗ b) ΑΦΑΝΤΗ c) ΦΑΤΝΗ 2) ΑΓΓΕΛΟΣ a) ΑΓΙΟΣ b) ΓΕΡΟΣ c) ΑΓΓΕΛΟΣ 3) ΑΣΤΕΡΙ a) ΧΕΡΙ b) ΑΓΕΡΙ c) ΑΣΤΕΡΙ 4) ΧΡΙΣΤΟΣ a) ΑΗΤΟΣ b) ΧΡΙΣΤΟΣ c) ΧΑΡΤΙΝΟΣ 5) ΜΑΓΟΙ a) ΛΑΓΟΙ b) ΜΑΓΟΙ c) ΜΟΝΟΙ 6) ΒΟΣΚΟΙ a) ΛΟΣΤΟΙ b) ΒΛΑΣΤΟΙ c) ΒΟΣΚΟΙ 7) ΠΡΟΒΑΤΑ a) ΑΡΩΜΑΤΑ b) ΠΑΤΩΜΑΤΑ c) ΠΡΟΒΑΤΑ 8) ΒΗΘΛΕΕΜ a) ΒΑΘΡΟ b) ΒΗΘΛΕΕΜ c) ΒΑΡΕΛΙ 9) ΔΩΡΑ a) ΚΟΡΑ b) ΔΩΡΑ c) ΔΕΜΑ 10) ΚΡΕΒΑΤΙ a) ΔΕΜΑΤΙ b) ΚΑΡΑΤΙ c) ΚΡΕΒΑΤΙ

ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?