1) Mi volt az előzménye annak hogy kialakult később egy új korszak? a) Róma bukása és új népcsoportok megjelenése vándorlása  b) új nép megjelenése c) Római birodalom bukása 2) A középkor kezdete és annak okai a) mert Római birodalom egységet alkotott és fenn maradt de meggyengült b) mert a római birodalom egy egységet államot alkotott de megszünt az egység 3) Ki voltak a germánok? a) egy német törzs b) germán törzs élén királyok álltak c) északi népcsoport 4) Mit jelent az a szó, hogy feudalizmus? a) A legnagyobb érték a pénz volt b) A legnagyobb értéket a földbirtok jelentette c) A  legnagyobb érték a pénz és a földbirtok volt 5) Mesélj a germánokról! a) romboltak raboltak  városok pusztultak el b) békésen éltek és letelepedtek c) romboltak raboltak de aztán békésen éltek az ott lakókkal 6) Mesélj a Bizánci Császárságról a) sikeres harcok a barbárok ellen  b) nem harcoltak kereszténység központja gazdag város  c) sikeres harcok a barbárok ellen kereszténység központja  gazdag város 7) Ki uralkodott Bizánci birodalomban? a) király b) császár  8) Mit jelent a zsinat szó? a) Egyházi tanácskozások amit a király hívott össze  b) Egyházi tanácskozások, amit a császár hívott össze  9) Miről szólt a zsinat ? a) A zsinatokon határozták meg hogy a keresztényeknek imátkozniuk kell b) a zsinatokon határozták meg hogy a keresztényekneknek miben kell hinniük 10) Az uradalom jelentése  a) A feudalizmus jellegzetessége amikor a király tulajdonában vannak a földek b) A feudalizmus jellegzetessége amikor a földesúr kezében egy -egy föld van  c) A feudalizmus jellegzetessége amikor a földesúr tulajdonában vannak a földbirtokok 11) Kik dolgoztak a földeken? a) rabszolgák b) szabad emberek c) rabszolgák és szabad emberek 12) Hogyan alakult ki a jobbágyság? a) csak szabad emberekből, akik felajánlották a szolgálatukat cserébe földet kaptak b) szabad emberekből és rabszolgákból, akik felajánlották a szolgálatukat és cserébe földet kaptak c) csak szabad emberekből akik felajánlották a szolgálatukat és cserébe földet kaptak 13) Jobbágy telek a) a föld használatáért ingyen dolgozott ez kötelező volt b) a föld használatáért termésének egy részét adta c) a föld használatáért a  termésének egy részét adta kötelező ingyen munka= robot 14) földesúrak uradalom ,jobbágyság jobbágytelkek létre jötte után .... a) az ipar fejlődik b) a mezőgazdaság fejlődik 15) Középkori egyház létrejötte milyen előzményei voltak a) kezdetben is keresztények laktak itt b) kezdetben pogányok éltek itt de a betelepülő népek felvették a kereszténységet 16) Milyen volt az egyház szerkezete? a) élükön a pápa és papok szerzetesek b) élükön a pápa, püspökök érsek ,plébánosok , szerzetesek 17) Kik voltak ők plébánosok és a szerzetesek ? a) plébános az a pápa  szerzetes a valláshoz különösen vonzó emberek  b) plébános falusi pap  szerzetes a valláshoz különösen vonzó emberek 18) Kik voltak a szentek? a) azok az emberek akik csodákat hajtottak végre b) azok az emberek akik életükben isten mellé álltak 19) Mit jelent az a szó, hogy eretnek? a) az egyház tanításával szembefordultak b) egyház tanítását elfogadták de csak részben 20) Hogyan alakult és kikből ki Arábia? a) parasztokból akik kereskedtek  az Arab- félszigeten b) germánok akik kereskedtek az Arab- félszigeten c) törökök akik kereskedtek az Arab- félszigeten 21) Hogyan alakult ki az Iszlám vallás? a) egyetlen isten van Mohamed alapította könyvük a korán  b) Mohamed alapította a vallást és a könyvük a korán c) egyetlen isten van Mohamed alapította 22) Meddig terjedt az Arab birodalom a) Atlanti - óceántól Egyiptomig  b) Atlanti - óceántól Indiáig c) Atlanti - óceántól Ázsiáig 23) Hogyan jött létre a Frank Birodalom? Mi volt az előzménye? a) barbár törzsek közül a frankok voltak a legerősebbek sok csatát nyertek b) a frankok csatákat nyertek sokat háborúztak nem veszítettek soha 24) Kik voltak a frankok a) Nagy Károly aki császár is lett 800-ban  nagy területet szerzet b) Nagy Károly aki király volt és sok csatát nyert c) Nagy Károly aki császár is lett 789- ben nagy területeket szerzett 25) Hűbéri rendszer kialakulása a) Nagy Károly nevéhez fűződik a főnemeseknek birtokokat adományozott ennek egy részét pedig tovább adták  b) Nagy Károly nevéhez fűződik a főnemeseknek birtokokat kaptak c) tovább osztogatott birtokok 26) Hűbéres és a hűbéreskü a) A hűbérúrtól kapott birtokot a hűbéres ezt esküvel megpecsételték b) hűbérúrtól kapott birtokokat ingyen c) csak katonai szolgálatért kapott földet a hűbéres 27) Mi lett később a Fank birodalommal? a) Nagy Károly meghalt a birodalma három részre szakadt b) Nagy Károly meghalt a birodalma részekre szakad Francia Királyság Német római birodalom c) Nagy Károly meghalt a birodalma három részre szakad Francia királyság Német római Császárság Német- római birodalom 28) Mi lett a Frank birodalom széthullása után a népekkel ? a) Önálló államok létrejötte b) egy nagy állam jött létre 29) Milyen háborúkat vívtak a középkorban? a) keresztes háborúk a szent földért ,100 éves háború übérurak és a keresztények  b) 100 éves háború übérurak és a keresztények c) keresztes háborúk a szent földért , 30) Mi történt a középkori városokban? a) kereskedelem fellendülése , járványok, céhek alakultak b) kereskedelem és céhek 31) Mit nevezünk céheknek? a) azonos szakmában dolgozó iparosokat b) kereskedőket 32) Mi volt a céhek feladata? a) minőségi termékek ellőállítása és a céhek élén a mester állt b) az áru értékét és minőségét a mesterek határozták meg az élén ők álltak 33) Mi volt a Bizánci Birodalom bukásának előzménye? a) járványok b) járványok és keresztes háborúk c) keresztes háborúk 100 éves háború 34) Kik voltak a törökök a) iszlám nép b) iszlám harcos nép élükön a pasa volt 35) Milyen céllal hódított a török nép a) elfoglalja európát  b) elfoglalja európát ázsiát c) elfoglalja európa keleti részét 36) Milyen volt a török hadsereg a) lovas katonák szpáhik gyalogos katonák a janicsárok  b) lovas katonákból álltak szpáhik c) gyalogos katonák a janicsárok 37) Milyen volt a fegyverzetük a) kard íj  b) ágyú és kard c) ágyú íj kard  38) Mikor győzte le a török hadsereg bizáncot? a) 1452 b) 1450 c) 1453 39) Mi lett a Bizánci birodalom helyén? a) bizánc b) török c) török és bizánc 40) Hogy hívják a török birodalom fővárosát a) Konstantinnápoly  b) Isztanbul c) Bizánc 41) Milyen stílus alakult ki a 14 században a) román b) reneszánsz c) barok 42) Milyen irányzatok jelentek meg a reneszánsz korban? a) festészet költészet zene könyv nyomtatás építészet b) festészet költészet egyetemek egyetemek, zene c) festészet költészet építészet egyetemek könyv nyomtatás

Középkori európa összefoglaló kvíz

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?