f(x)=√x+3+3, f(x)=-√x-2+5, f(x)=√x+3-2, f(x)=-√x-3+2, f(x)=√x+1-5, f(x)=-√x+3-3.

Przesuwanie wykresu funkcji pierwiastek kwadratowy wzdług osi układu współrzędnych

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?