Ile dni trwa Wielki Post?, Jak nazywa się dzień, który rozpoczyna Wielki Post?, Jakiego kolor szat liturgicznych używa kapłan w Wielkim Poście?, Dokończ słowa: Któryś za nas cierpiał ..., Ile jest stacji Drogi krzyżowej?, Gdzie Pan Jezus modlił się przed śmiercią?, W jaki dzień tygodnia zachowujemy post?, Ile dni Pan Jezus przebywał na pustyni?, Dokończ słowa: Gorzkie Żale ..., Ile razy upadł Pan Jezus w czasie Drogi Krzyżowej?, Kto otarł Jezusowi twarz podczas Drogi krzyżowej?, Kto pomógł Jezusowi dźwigać krzyż?, Kogo spotkał Jezus na Drodze krzyżowej?, Dokończ zdanie: Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus przemienił …, Kto zdradził Jezusa?, W jaki dzień tygodnia Pan Jezus umarł na krzyżu?, Jak nazywamy ostatni posiłek, który Jezus spożył ze swoimi uczniami?, Który apostoł trzy razy zaparł się Jezusa?, Jak nazywa się góra na której umarł Jezus?, Jakie sakramenty Jezus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy?, Do obchodów jakiego wydarzenia przygotowujemy się w Wielkim Poście?, Wymień nabożeństwa Wielkiego Postu., Wymień uczynki miłosierdzia czynione w Wielkim Poście?, Wyjaśnij, co to jest jałmużna?, Kto wydał Pana Jezusa za 30 srebrników?, W jaki sposób Judasz zdradził Jezusa?, Kto wydał wyrok na Jezusa?, Kogo Piłat uwolnił zamiast Jezusa?, Co zrobił Piłat po wydaniu wyroku?, O której godzinie Jezus skonał na krzyżu?, Kto zabrał ciało Jezusa i złożył do grobu?.

Wielki Post - wylosuj pytanie

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?