Create better lessons quicker
Mae Hwb yn raglen i [ddysgwyr.] Ar y rhaglen mae Nia Parry yn [dysgu] Matt Johnson sut i [siarad] Cymraeg. Maen nhw'n [cyfweld] a person enwog fel Geraint Hardy [yn ystod] y rhaglen. Mae [Cegin] Nansi ar y rhaglen. Mae sgets bob wythnos gyda Rhod Gilbert ac Ellis James o'r [enw] 'Y Wers Gymraeg.'.

Adolygu Cariad at Iaith

Created bynmorgan1

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch Template

Interactives