1) Koliko ima padeža? a) 20 b) 11 c) 7 d) 0 2) Koja pitanja odgovaraju na padež dativ? a) koga?čega? b) tko? što? c) koga? čega? d) s kim? s čim? e) komu? čemu? 3) Koji je po redu akuzativ? a) 100. b) 4. c) 7. d) 6. 4) Vidjela sam, koga? čega?  a) Dora b) Dore c) Doru 5) Koji su padeži slični? a) vokativ i lokativ b) akuzativ i dativ c) nominativ i genitiv d) instrumental i akuzativ 6) Koja kombinacija daje slovo ž ? a) l+j b) n+j c) z+j 7) Što je jotacija? a) vrsta cvijeća b) sladoled c) životinjska koža d) glasovna promjena 8) Što označava padež dativ? a) poštara i pismo b) primatelja i smjer kretanja c) hranu i piće 9) Kakvu množinu imaju neke imenice? a) smiješnu i tužnu b) mrtvu i živu c) slanu i slatku d) visoku i nisku e) dugu i kratku 10) Je li vokativ jedini padež bez padežnih pitanja? a) da b) ne

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?