1) Nominativ? a) Tko?Što? Stoji b) Koga?Čega? Nema c) Komu?Čemu? Prilazi d) Koga?Što? Volim e) Oj!Ej! Doziv f) Kome?Čemu? Govorim 2) Akuzativ? a) Komu?Čemu? Prilazi b) Oj!Ej! Doziv c) Tko?Što? Stoji d) Koga?Što? Volim e) Koga?Čega? Nema f) Skim?Sćim? Ponosim 3) Dativ? a) Tko?Što Stoji b) Koga?Čega? Nema c) Komu?Čemu? Prilazim d) Koga?Što? Volim e) Oj!Ej! Doziv f) Kome?Čemu Govorim 4) Tko?Što? Stojim,to je? a) Genitiv b) Dativ c) Nominativ d) Akuzativ e) Lokativ f) Vokativ 5) Skim?Sćim? Se ponosim,to je? a) Nominativ b) Genitiv c) Dativ d) Instrumental e) Vokativ f) Lokativ 6) Koga?Čega? Nema,to je? a) Akuzativ b) Genitiv c) Dativ d) Lokativ e) Instrumental f) Nominativ 7) Komu?Čemu? Prilazi,to je? a) Dativ b) Akuzativ c) Nominativ d) Lokativ e) Instrumental f) Vokativ 8) Kome?Čemu? Govorim,to je? a) okativ b) Lokativ c) Nominativ d) Dativ e) Instrumental f) Genitiv 9) Prvi i najvažniji padež je? a) Genitiv b) Dativ c) Nominativ d) Instrumental e) Lokativ f) Vokativ 10) Padež koje je dobio ime po instrumentu je? a) Nominativ b) Genitiv c) Dativ d) Vokativ e) Lokativ f) Instrumental

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?