holokaust - Kako se naziva progon Židova?, Poljska - Napadom na koju državu je započeo drugi svjetski rat? , Führer - Kako su nazivali Adolfa Hitlera?, Treći Reich - Kako su nacisti nazivali Njemačku?, Auschwitz - Kako se zvao najzloglasniji logor?, svastika - Kako se zove kukasti križ?, Mein Kampf - Kako se naziva knjiga koju je napisao Hitler za vrijeme zatočeništva?, Reichstag - Kako se nazivala zgrada parlamenta?, Anschluss - Kako se naziva pripojenje Austrije?, Eva Braun - Kako mu se zvala žena?,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?