1) misinform a) błędnie informować b) nie doceniać c) przeludniać d) zatłoczyć 2) misplace a) płacić za mało b) przetwarzać, poddawać recyklingowi c) zapodziać, zawieruszyć d) nie dogotować 3) misunderstand a) odtwarzać ponownie b) błędnie zrozumieć c) mało wykorzystywać d) przejadać się 4) overcrowd a) zatłoczyć b) przeorganizować c) błędnie informować d) nie dogotować 5) overeat a) mało wykorzystywać b) przeorganizować c) przejadać się d) zastępować 6) overpopulate a) przeludniać b) zastępować c) przejadać się d) błędnie informować 7) recycle a) błędnie zrozumieć b) przetwarzać, poddawać recyklingowi c) nie doceniać d) zapodziać, zawieruszyć 8) reorganise a) zastępować b) przeorganizować c) przejadać się d) mało wykorzystywać 9) replace a) zastępować b) płacić za mało c) błędnie zrozumieć d) zatłoczyć 10) replay a) zapodziać, zawieruszyć b) przetwarzać, poddawać recyklingowi c) przeorganizować d) odtwarzać ponownie 11) undercook a) przeludniać b) błędnie informować c) nie dogotować d) zatłoczyć 12) underestimate a) przetwarzać, poddawać recyklingowi b) nie doceniać c) zastępować d) błędnie informować 13) underpay a) płacić za mało b) przetwarzać, poddawać recyklingowi c) nie dogotować d) błędnie zrozumieć 14) underuse a) przeorganizować b) płacić za mało c) mało wykorzystywać d) zapodziać, zawieruszyć

All Clear 8 - verbs with prefixes

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?