1) Tko su osnivači Hrvatskog odbora? a) Anton Korošec b) Frano Supilo c) Ante Trumbić d) Svetozar Pribićević e) Nikola Pašić f) Ivan Meštrović 2) Kada je bila Krfska deklaracija? a) U svibnju 1917. b) U lipnju 1917. c) U srpnju 1917. 3) Kada je osnovana država SHS? a) 29. rujna 1918. b) 29. listopada 1918. c) 29. studenog 1918. 4) Sabor je svoje ovlasti prenio na Narodno vijeće SHS, čime je ono postalo vrhovni organ vlasti u novoj državi. a) Točno b) Netočno 5) Kako se zvala brzo sročena izjava koje je izaslanstvo sastavilo? a) Naputak b) Adresa c) Ustav 6) Kada je Aleksandar Karađorđević proglasio Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca? a) 1. prosinca 1917. b) 1. prosinca 1918. c) 1. prosinca 1919. 7) Zajednička valuta nove države bio/bila je? a) Kruna b) Dinar c) Kuna d) Marka 8) Kada je izglasan Vidovdanski ustav? a) 28. lipnja 1920. b) 28. lipnja 1921. c) 28. lipnja 1922. d) 26. lipnja 1921. 9) Vidovdanski ustav je izglasan dvotrećinskom većinom. a) Točno b) Netočno 10) Što se dogodilo 20. lipnja 1928.? a) Oktroirani ustav b) Atentat na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini c) Atentat na kralja 11) Tko je izvršio atentat na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini? a) Svetozar Pribićević b) Stjepan Radić c) Puniša Račić d) Ante Pavelić 12) Koje godine je bila Šestosiječanjska diktatura? a) 1928 b) 1929 c) 1931 d) 1939 13) Kada je proglašen Oktroirani ustav? a) U rujnu 1929. b) U rujnu 1931. c) U listopadu 1929. d) U listopadu 1931. 14) Koje godine je izvršen atentat na kralja? a) 1933 b) 1934 c) 1935 15) Kojeg datuma se dogodio sporazum Cvetković-Maček? a) 28. kolovoza 1939. b) 26. kolovoza 1939. c) 28. kolovoza 1940. d) 26. kolovoza 1940. 16) Tko je bio ban Banovine Hrvatske? a) Milan Šufflay b) Vladko Maček c) Ivan Šubašić d) Dragiša Cvetković 17) Što je dogodilo 1. rujna 1939.? a) Započeo Prvi svjetski rat b) Započeo Drugi svjetski rat c) Izumljeno prvo računalo d) Izumljeno penicilin

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?