Correct: 中秋節(zhōng qiū jié), 晚會(wǎn huì), 陰曆(yīn lì), 陽曆(yáng lì), 團圓(tuán yuán), 日子(rìzi), 節日(jié rì), 月亮(yuè liàng), 代表(dài biǎo), 重要(zhòng yào), 月餅(yuè bǐng), 賞月(shǎng yuè), 一邊(yī biān), 嫦娥奔月(cháng é ben yuè), 故事(gù shì), 因為 (yīn wèi), Incorrect: 陰歷(yīn lì), 陽歷(yáng lì), 圓團(tuán yuán), 目子(rìzi), 月涼(yuè liàng), 固事(gù shì),

學華語向前走 第五冊 第二課 詞彙

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?