Romantyzm: zbrojna walka o niepodległość, uczucie, intuicja, wiara, wyobraźnia, natura jest uduchowiona, tajemnicza, kultura rozwija się dzięki wybitnym jednostkom, postęp ducha w indywidualnym odkrywaniu prawd, liryka, gatunki synkretyczne, dramat, wiersze liryczne, ballady, poemat dygresyjny, dramat, powieść poetycka, indywidualizm, uczuciowość, buntowniczość, nieszczęśliwy kochanek, spiskowiec, buntownik, rewolucjonista, Pozytywizm: praca na rzecz postępu cywilizacyjnego, rozum, wiedza, doświadczenie, natura jest bytem ulegającym nieustannym przemianom, kultura rozwija się w rezultacie wspólnych działań społeczeństwa, pożytek wynikający z podniesienia poziomu społeczeństwa, epika (proza), powieść realistyczna, tendencyjna, opowiadanie, nowela, poczucie solidarności, społecznictwo, pracowitość, kupiec, fabrykant, chłop, emancypantka, Żyd, dziecko,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?