1) Raskošna blgovaonica u carsko doba a) triclinium b) vestibulum c) tabernae 2) Vrt u raskošnoj kući a) oecus b) peristylum c) tablinum 3) Blagovaonica, ali i radna soba a) cubiculum b) thalamus c) tablinum 4) Središnji dio rimske kuće a) vestibulum b) triclinium c) atrium 5) Hodnik u rimskoj kući a) tablinum b) vestibulum c) atrium 6) Raskošna kuća izvan grada a) villa rustica b) villa suburbana c) insula 7) Zgrada a) insula b) domus c) villa rustica 8) Haljina koju su udate žene morale nositi iznad tunike a) palla b) stola c) lacerna 9) Na latinskom izreka koja znači Neka oružje ustupi mjesto togi, glasi: a) Arma cedat toga b) Arma cedant togae c) Armis cedant togas 10) Udata žena se zove: a) stola b) palla c) matrona 11) Vojničke čizme: a) soleae b) calcei c) caligae 12) sandale a) soleae b) cingulum c) calcei 13) Izbjeljena toga koju su obličili muškarci koji su se natjecali za državnu službu a) toga picta b) toga virilis c) toga candida 14) Crvena toga: a) toga picta b) toga praetexta c) toga candida 15) Muževna toga, nosi se kad se stekne punoljtnost a) toga candida b) toga virilis c) toga pulla 16) Toga senatora i dječaka koji još nisu punoljetni a) toga praetexta b) toga picta c) toga candida 17) Rimska odjeća koju nose i muškarci i žene i slobodni i robovi a) toga b) tunica c) stola 18) Učitelj govorništva a) rhetor b) grammaticus c) calculator 19) Učitelj računanja a) auctor b) grammaticus c) claculator 20) Učitelj jezika a) magister ludi b) grammaticus c) rhetor 21) Učitelj koji poučava djecu do 10. godine a) praeceptor b) magister ludi c) rhetor 22) Učitelj retorike koji je prvi dobio plaću od cara (Vespazijana) a) Seneka b) Ciceron c) Kvinitilijan 23) Amajlija koji su dobivali dječaci koja ih je štitila do punoljetnosti a) lacerna b) paenula c) bulla 24) Dječaci su najranije mogli sklopiti brak sa..... a) 13 g. b) 14 g. c) 15 g. 25) Djevojsčice su najranije mogle sklopiti brak sa.... a) 10 g b) 11 g c) 12 g 26) Sjenica se zove..... a) oecus b) nimbus c) ramus

Civilizacija (Brak i rođenje, stanovanje obrazovanje)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?