Wątek - ciąg zdarzeń powiązanych między sobą, skupionych wokół jednej postaci lub grupy osób, wątek realistyczny (wątek poboczny - Wątek pilota próbującego uratować się po katastrofie samolotu na pustyni, wątek fantastyczny, baśniowy (wątek główny - Wątek Małego Księcia podróżującego po różnych planetach, wątek psychologiczny (wątek główny) - Wątek Małego Księcia ukazujący dojrzewanie bohatera i jego przemianę,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?