אֶ, גֵ, בֶּ, בֵ, הֶ, זֶ, חֵ, טֶ, יֵ, כֶּ, כֵ, לֶ, מֵ, נֵ, סֵ, עֵ, פ, צֵ, קֶ, רֶ, שֶׁ, שֵׂ, תֶ.

צליל פותח צירה סגול

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?