Voda v řece pomalu ____ .Při výuce plavání jsme se učili ____ . V cirkuse vystupoval ____ ohně. Tatínek mluví ____ anglicky. Vodou bychom neměli ____. Spotřeba plynu se měří ____. ____ jídlem!

Z nabídky doplň do vět vhodná slova. (Vyjm. sl. po L)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?