În ce an O.N. U. a adoptat Declaraţia Drepturilor Copilului?, Care e anul adoptării, de către statele lumii, mai puţin S.U. A şi Somalia, a Convenţiei Drepturilor Copilului?, România în ce an a ratificat Convenţia?, Ce drept este sugerat în imagine?, Ce conferă copilului Certificatul de naştere?, Ce drept este sugerat de imagine?, Ce reprezintă familia pentru copil?, Dreptul la........................., este un drept al copilului?, Orice copil al lumii are dreptul la .........................., Dreptul la o ................................curată este şi el, un drept al copiilor lumii., Dreptul copilului la un nivel de ..............., adecvat vârstei şi cerinţelor sale este consfinţit, în Convenţie. , Copiii lumii nu trebuie supuşi la ....................................., dăunătoare sănătăţii., Copiii lumii nu trebuie supuşi ............................................., Orice copil, indiferent de ţară, de vârstă, sex,religie, opinie politică, are dreptul la............. liberă, paşnică., Niciun copil al lumii nu ar trebui să sufere de..........................., Statele părţi, semnatare ale Convenţiei, trebuie să asigure copiilor în primul rând.........................., Cea mai importantă organizaţie preocupată de copiii lumii este....................................., Datorită UNICEF, copiii ţărilor subdezvoltate primesc deseori...................................., Tot UNICEF construieşte şi dotează ..........................în Africa., Orice copil al lumii trebuie să aibă repectate ....................................!.

Drepturile copilului- by Mihaela Gogu

by

Theme

Options

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?