1) Do funkcji łodygi nie należy: a) Transport wody b) Transport produktów fotosyntezy c) Utrzymywanie liści d) Utrzymywanie rośłiny w pionie e) Utrzymywanie rośliny w glebie 2) Rozmnażanie wegetatywne to typ rozmnażania: a) płciowego b) bezpłciowego 3) Liście na łodydze wyrastają z: a) pąku wierzchołkowego b) węzłów c) międzywęźli d) rozłóg 4) Na ilustracji zaprezentowano: a) bulwy b) rozłogi c) kłącza d) korzenie e) cebule 5) Na ilustracji zaprezentowano a) kłącza b) bulwy c) rozłogi d) łodygi czepne 6) Tkanką umożliwiającą transport wody w łodydze jest: a) łyko b) drewno c) miazga 7) Przytwierdzanie pędu do podpór umożliwiają: a) bylwy b) rozłogi c) łodygi czepne d) kłącza 8) Do budowy pędu nie należy: a) liść b) kwiat c) owoc d) korzeń e) łodyga

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?