1) Ποιο μεταφορικό μέσο είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε; a)   b) 2) Ποια λάμπα είναι πιο φιλική για το περιβάλλον; a) b) 3) Ποια από τις δύο πηγές ενέργειας είναι μη ανανεώσιμη; a) Άνεμος b) Φυσικό αέριο

Το παιχνίδι των διλημμάτων

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?