wirus grypy - Nie zaliczany do organizmów., Drożdże - Jednokomórkowy grzyb rozmnażający się przez pączkowanie., Pędzlak - Jednokomórkowy grzyb zbudowany z długiej rozgałęziającej się strzępki., Borowik - Wielokomórkowy grzyb tworzący owocniki zbudowane z kapelusza i trzonu., Pantofelek - Należy do grupy cudzożywnych protistów., Euglena - Samożywny protist zawierający chloroplasty., Gatunek - Podstawowa jednostka klasyfikacji organizmów., Pączkowanie - Sposób rozmnażania się drożdży., Chityna - Związek chemiczny wchodzący w skład ścian komórkowych grzybów, Fermentacja  - Proces rozkładu cukru bez udziału tlenu., Porosty - Organizmy zbudowane z komórek glonu i strzępek grzyba., Protisty - Grupa organizmów , które mogą wywoływać choroby pasożytnicze tj. malarię i toksoplazmozę., Borelioza - Choroba wywoływana przez bakterie, roznoszona przez kleszcze.,

Bakterie, wirusy, grzyby, protisty

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?