Marko ____ Ciceron bio je rimski ____ , filozof, pisac i državnik. Živio je od 106. g. pr. Kr. do ____. pr. Kr. Iz ____ je obitelji. Ciceron je prošao sljedeći cursus ____: 75. g. pr. Kr. bio je kvestor na Siciliji, 69. g. pr. Kr. kurulski edil, 66. g. pr. Kr. pretor, a 63. pr. Kr. ____. Za vrijeme svog konzulata razotkrio je ____ urotu. Kaznio je urotnike i spasio ____, no politički protivnici ga nakon toga prisiljavaju na ____. U građanskom ratu između Cezara i Pompeja stao je na stranu ____. Pola godine nakon Cezarove smrti na čelu senatske oporbe započinje obračun s ____. ____ trijumvirat između Oktavijana, Antonija i ____ 43. pr. Kr. odredio je Ciceornovu sudbinu: ubijen je. Legenda kaže da su Ciceronova glava i desna ruka bile izložene na ____ na Forumu. O Ciceronovu govorništvu tijekom četiri desetljeća svjedoči ____ govora, no malo njih je sačuvano. U teoriji govorništva središnje mjesto pripada dijalogu ____). Neka od mnogih filozofskih djela su O ____ (De re publica), ____ rasprave (Tusculanae disputationes), Katon ____ ili O starosti (Cato maior / De ____), Lelije ili O prijateljstvu (Laelius / De ____).

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?