plechowce - organizmy niewytwarzające tkanek, organów, grzybnia - ciało grzyba, komórczak - organizm, których komórki zawierają wiele jąder komórkowych, mikoryza - symbioza grzyba z korzeniami roślin, systematyka - klasyfikacja organizmów, gatunek - podstawowa jednostka klasyfikacji, wirusy - cząstki zakaźne, nie będące organizmami, bakterie - organizmy bezjądrowe, grzyby - organizmy, których komórki posiadają chitynową ścianę komórkową, rośliny - organizmy, których komórki posiadają celulozową ścianę komórkową , fermentacja - inaczej oddychanie beztlenowe, porosty - grzyby symbiotyczne, wskaźniki czystości powietrza, buławinka - grzyb będący pasożytem zbóż,

wirusy, bakterie, protisty, grzyby

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?