Tkanki twórcze - Umożliwiają roślinom wzrost na długość a u niektórych roślin przyrost na grubość., Tkanka okrywająca - Należy do niej skórka pędu i skórka korzenia., Tkanka miękiszowa - Wypełnia wolne przestrzenie pomiędzy innymi tkankami., Drewno - Transportuje wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne., Łyko - Transportuje substancje pokarmowe z liści do pozostałych części., Tkanka wzmacniająca - Chroni rośliny przed złamaniem, zgnieceniem lub rozerwaniem,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?