Create better lessons quicker
1) pădure a) lemn b) codru c) copac d) câmpie 2) școlari a) copil b) băieți c) elevi d) fete 3) vapor a) ancoră b) construcție c) catarg d) vas 4) șosea a) linie b) drum c) câmp d) serpentine 5) țară a) câmp b) patrie c) întindere d) hartă 6) căciulă a) fes b) șapcă c) acoperiș d) cască 7) crai a) preot b) împărat c) rege d) primar 8) păstor a) oier b) călător c) cioban d) drumeț 9) arbore a) pom b) crengi c) copac d) frunze 10) moș a) căpitan b) moșneag c) unchiaș d) bătrân 11) încăpere a) odaie b) fereastră c) sală d) cameră 12) drapel a) steag b) stindard c) flamură d) stemă 13) jenat a) rușinat b) stingherit c) încurcat d) furios 14) mâniat a) furios b) înfuriat c) supărat d) enervat 15) hazliu a) amuzant b) vesel c) glumeț d) comic

Sinonime (cuvinte cu înțeles asemănător)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives