pressure - ciśnienie, disposable - jednorazowego użytku, extinction - wyginięcie, landfill - wysypisko, waste - odpadki / marnować, environment - środowisko, renewable - odnawialne, power plant - elektrownia, pollution - zanieczyszczelnie, landscape - krajobraz, foggy - mgliście, cockroach - karaluch, harmful - szkodliwy, coast - wybrzeże, waterfall - wodospad, crop - uprawa / plon, endangered species - zagrożone gatunki, deer - sarna / jeleń, car exhaust fumes - spaliny, plant - sadzić / roślina, drought - susza, natural disaster - klęska żywiołowa, flood - powódź, earthquake - trzęsienie ziemi, protect the environment - chronić środowisko, energy-saving - energooszczędny,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?