Marshall-kereszt - A kínálat,a kereslet és az egyensúlyi ár ábrázolása diagrammon., Profit - A költségek levonása után maradt haszon., Tőzsde - A részvények forgalmazására szolgáló intézmény., Jegybank - A törvényes fizetőeszköz kibocsátója., Konvertibilitás - A valuta és deviza szabad átválthatósága., Társadalombiztosítás - A társadalom tagjainak közös kockázatvállalása alapján működő rendszer, Adó - Természetes és jogi személyek által fizetett közteher., Munkabér - A munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás., Munkanélküliség - A munkaviszony tartós vagy átmeneti szünetelése., GDP - Az összes megtermelt áru és szolgáltatás értéke csökkentve az előállításukhoz használt áruk és szolgáltatások értékével.,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?